Voorbeelden uit GGZ en sociaal domein met lessen voor alle zorgsectoren

Medio 2021 zijn we 15 maanden verder na de eerste lockdown van maart 2020. Het vaccinatieprogramma mag dan op gang gekomen zijn, corona raakt nog alle facetten van de samenleving. Om maar niet te spreken over de verwachte naweeën. Er zijn voorspellingen dat het beroep op de GGZ én op voorzieningen in het sociaal domein zal toenemen, hetgeen direct gerelateerd is aan het ‘post-coronatijdperk’. Hoe dan ook, we zitten er nog midden in. Tijd om de balans op te maken. Maar… beleidsvraagstukken rondom corona zijn uiteraard te breed om allemaal te behandelen.

We willen stilstaan bij specifieke bestuurlijke dilemma’s in de zorg en het sociaal domein die eerder achter de schermen spelen maar wel effecten hebben cliënten en samenleving. In de cure en in het bijzonder de IC-bezetting kennen we het begrip ‘code zwart’. Maar hoe staat dat in domeinen die minder in de picture zijn op TV, in de krant en op sociale media: de GGZ en het sociaal domein?
We gaan in op ethische en compliance dilemma’s van bestuurders in die domeinen waar ook andere sectoren van leren. Het raakt veel facetten: toeleiding van cliënten, wachtlijsten, urgentie, afstemming in de keten, politieke afwegingen en maatschappelijke druk.

Wanneer
17 juni 16.00 – 18.00 uur

Waar
Online via Microsoft Teams

Programma 
15.15 – 15.50 uur (facultatief): Algemene Vergadering Vereniging Compliance Zorg, m.n. vacatures bestuur, raad van advies en financiën.
16.00 – 16.05 uur: Opening bestuur VCZ
16.05 – 17.15 uur: Ervaringen uit de GGz en het Sociaal Domein
17.15 – 17.45 uur: Interactieve gedeelte
17.45 – 18.00 uur: Afsluiting bestuur VCZ met vooruitblik naar volgende meeting


Informatie over de sprekers

Alex de Ridder, psychiater en lid raad van bestuur GGZ Breburg
Alex specialiseerde zich tot psychiater in Amsterdam aan de VU (1996). Hij combineerde zijn werk als psychiater met diverse beleidsfuncties bij Altrecht en Reinier van Arkel. Werkte oa in de ziekenhuispsychiatrie, ouderenpsychiatrie en adolescentenpsychiatrie. Momenteel nog actief als consulent psychiater voor huisartsen. Sinds oktober 2019 is hij bestuurder bij GGz Breburg met als portefeuille inhoud van zorg. Is lid van DB ROAZ Brabant en voorzitter drukteteam GGZ-ROAZ.

Miriam Haagh, wethouder gemeente Breda
Miriam Haagh is sinds 2014 wethouder van de gemeente Breda. Hier is zij verantwoordelijk voor de portefeuilles gezondheid, wijkaanpak en leren. Miriam studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Na haar studie werkte zij in verschillende functies bij VNG International en Het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten. Sinds 2006 is ze actief in de lokale politiek. Eerst als raadslid en later als fractievoorzitter. Naast haar functie als wethouder vervult zij verschillende nevenfuncties zoals bijvoorbeeld lid algemeen en dagelijks bestuur GGD West-Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord, voorzitter werkgroep Zorg, Jeugd en Passend Onderwijs van het G40 Stedennetwerken lid en sociale pijler, lid VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en voorzitter thematafel overgewicht van Nationaal Preventieakkoord.

Aanmelden
Aanmelden kan per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Noteer alvast de volgende themabijeenkomst in uw agenda
• 11 november: ‘Compliance in de praktijk’
Vereniging Zorgcompliance
Laan van Vredenoord 19
2289 DA RIJSWIJK
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.