Op 21 november 2019 vanaf 15.00 uur organiseren we een themabijeenkomst verzorgd door compliance-officers vanuit de zorg. Wat zijn ontwikkelingen van de compliance-functie in de praktijk en met welke dilemma’s hebben compliance-officers te maken?

We zijn bezig drie sprekers uit ziekenhuis, GGZ en Care te benaderen voor een interactieve sessie.

Het programma volgt binnenkort.

Op 26 september 2019 was de themabijeenkomst ‘Vroegsignalering’ (in relatie tot zwaar weer in zorginstellingen en faillissementen) gepland.

Deze is een week voor die datum geannuleerd vanwege verhindering van enkele sprekers. De leden zijn geinformeerd en degenen die zich aangemeld hadden, zijn ook persoonlijk geinformeerd.

De meeting wordt verplaatst naar donderdag 30 januari 2020 vanaf 16.00 uur. Het programma volgt binnenkort.
Over integriteit en professionaliteit van bedrijfsvoering in de zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben o.a. naar aanleiding van het onderzoek bij de Zorggroep Alliade, een oproep gedaan om de integriteit en professionaliteit in de zorgsector te versterken. Doelstelling is voorkomen van oneigenlijke besteding van zorggeld en van twijfelachtige financiële en organisatorische constructies binnen de zorgorganisatie.
Over die doelstelling zal iedereen het eens zijn. De vraag is wanneer wordt iets als ‘oneigenlijk’ bestempeld en wanneer is iets ‘twijfelachtig’. En als men het daar over eens, hoe wordt dit voorkomen én aangepakt? Dit heeft natuurlijk alles met compliance te maken.

De NZa en IGJ hebben onder andere gepleit voor verankering van een in het publiek recht boven vormen van zelfregulering, zoals de Zorgbrede Governancecode 2017. Ook pleiten IGJ en NZa voor een adequaat handhavingsinstrumentarium door deze externe toezichthouders.

In deze themabijeenkomst gaan we niet alleen in op de actualiteit rond dit vraagstuk landelijk, maar ook op de betekenis daarvan in de concrete zorgpraktijk. Met interessante sprekers!

Programma:
16.00 – 16.15 uur: Opening VCZ

16.15 – 16.40 uur: Visie Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Mw. K. Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving

16.40 – 17.05 uur: Visie vanuit ‘het zorgveld’
Dhr. M. van Ooijen, voorzitter raad van bestuur De Zorggroep (in N-M-Lmburg) en o.a. ook vice-voorzitter NVZD/voorzitter governancecommissie NVZD

17.05 - 17.50 uur: Interactie en dialoog met ‘de zaal’
O.a. in een panel met mw. K. Raaijmakers, dhr. Van Ooijen én dhr. M. Bekkers, die intern toezichthouder/commissaris is bij diverse zorgorganisaties waaronder Fundis, een zorgorganisaties opgebouwd uit een conglomeraat van diverse werkmaakschappijen/rechtspersonen. Uiteraard zal dhr. Bekkers ook kort in de gelegenheid worden gesteld zijn visie en ervaring te delen.
Naast visie op dit vraagstuk gaan we ook in op compliance-dilemma’s in de praktijk.

17.50 u – 18.00 uur: Afronding: lessen te trekken? Conclusies.
Daarna borrel

NB: Voorafgaand aan de bijeenkomst zal er een Algemene Ledenvergadering van de Vereniging plaatsvinden van 15.30 – 16.00 uur.

Locatie
Bij Bouf Legal
Huize Schaerweijde
Utrechtseweg 75
3702 AA Zeist

Meldt u zich s.v.p. op tijd aan. Eer is plaats voor maximaal 50 deelnemers.

Aanmelden
Per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kosten
Voor leden: gratis.
Voor niet-leden: € 40 en daarmede ook jaarlidmaatschap van de Vereniging


Voor 2019 hebben we drie bijeenkomsten gepland. We zijn als bestuur in afstemming met de Raad van Advies en met anderen binnen en buiten de vereniging, bezig met de voorbereiding van de inhoud.

De eerste bijeenkomst staat gepland op 6 juni 2019 om 15.30 uur: Algemene Ledenvergadering en van 16.00–18.00 uur inhoudelijke bijeenkomst.
Vooralsnog denken we aan een bijeenkomst over publiek-private constructies en betekenis voor compliance in de care-sector (denk o.a. aan de recente kwestie rondom Alliade).

De tweede bijeenkomst staat gepland op 26 september 2019 van 16.00–18.00 uur. Het thema  is nader te bepalen.

De derde bijeenkomst staat gepland voor 21 november 2019 in de middag: Praktijk-/compliance-dag, ervaringen van compliance officers in care en cure.

De bijeenkomsten vinden (waarschijnlijk) plaats in:
Huize Schaerweijde
Utrechtseweg 75
3702 AA ZeistCompliance? Schrap de regels!
Leer van de koplopers uit het veld

De zorgsector roept al jaren over de administratieve overlast. Ook politiek en maatschappelijk vindt dit weerklank. Er lijken twee bewegingen aan de gang. Bestuursakkoorden, adviesrapporten etc. die oproepen die administratieve overlast terug te dringen én regelgeving extern, binnen de sector en mogelijk in de instelling zelf waarbij het omgekeerde gebeurt.
In deze themabijeenkomst willen we er niet over praten, klagen of reflecteren. We willen leren van de zorginstellingen die zelf de handschoen al hebben opgepakt. Hoe hebben ze dat - tegen de stroom in? - gedaan. Waar liepen ze tegenaan? Wat zijn de succesfactoren?

Programma:
 • 16.00 – 16.15 uur: Opening VCZ
 • 16.15 – 16.45 uur: Diakonessenhuis Utrecht/Zeist (ziekenhuiszorg), Mr. Susan Fennis, arts. Manager Patiëntveiligheid en Kwaliteit - Presentatie en vragen
 • 16.45 – 17.15 uur: Viattence (ouderenzorg), Drs. Laurent de Vries, bestuurder - Presentatie en vragen
 • 17.15 – 17.30 uur: Column Jacqueline Joppe (vicevoorzitter Actiz en bestuurder Zorggroep Elde), (videopresentatie)
 • 17.30 – 18.00 uur: Plenaire discussie, lessons learned en afronding


Algemene Ledenvergadering

Voorafgaand aan de bijeenkomst zal er een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden van 15.30 – 16.00 uur. Op de agenda:

 1. Opening
 2. Terugblik afgelopen jaar
 3. Wijziging functies bestuursleden
 4. Verslag financiële situatie
 5. Voordracht ereleden
 6. Onderwerpen voor volgende themabijeenkomsten
 7. Rondvraag / w.v.t.t.k.
 8. Sluiting


Datum
28 juni 2018

Tijd
15.30 – 18.00 uur

Locatie
Huize Schaerweijde
Utrechtseweg 75
3702 AA Zeist

Aanmelden
Per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De volgende bijeenkomst voor de Vereniging voor Compliance in de Zorg staat gepland op donderdagmiddag 8 maart 2018. 

Het onderwerp van deze bijeenkomst is:

Samenwerkings- of fusieplannen? Wat betekenen de mededingingsregels daarvoor?

Samenwerken in de zorgsector is vaak wenselijk en noodzakelijk. Samenwerkingsverbanden komen in alle maten en vormen voor: fusies en overnames, het vormen van ketenzorgverbanden, het oprichten van coöperaties of gemeenschappelijke ondernemingen, het sluiten van combinatie- of hoofd-onderaannemersovereenkomsten en gezamenlijke verkoop- en inkoopafspraken. Bij samenwerkingsverbanden zijn de mededingingsregels relevant. In deze bijeenkomst krijgt u praktische tips over hoe u daarmee om kunt gaan. Er zal uiteraard ook ruimte zijn voor vragen en discussie.

Sarah Beeston zal de regels en (veranderingen in) het beleid van de ACM behandelen. Sarah is mededingingsadvocaat met veel ervaring in de zorgsector. Zij zal inzicht geven in de verschillende manieren waarop samenwerkingen en fusieplannen kunnen worden vormgegeven en wat de mededingingsrechtelijke gevolgen daarvan zijn.

Wij hebben drie sprekers uit verschillende hoeken van de zorgsector bereid gevonden om hun ervaringen met de mededingingsregels en de NZa en/of de ACM met ons te delen:

 • Leonique Niessen (lid van raad van toezicht van Equipe Zorgbedrijven en daarvoor jarenlang directeur van Santeon ziekenhuizen)zal iets vertellen over haar ervaringen met de ACM in het door Santeon doorlopen ACM-traject in verband met de samenwerking op het gebied van borstkankerzorg. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, OLVG en het St. Antonius Ziekenhuis;
 • Bianca Reekers (bestuurssecretaris bij Certe Medische Diagnostiek & Advies) zal vertellen hoe fusiemeldingen bij de NZa en ACM verlopen en hoe Certe dit heeft aangepakt bij verschillende samenwerkingen op het gebied van de klinische chemie en de medische microbiologie.
 • Godfried Verkerk (voorzitter raad van bestuur bij Vivium Zorggroep) zal delen hoe hij een bedrijfsinval en de daarop volgende procedure bij ACM, bezwaar bij (destijds) de Bezwaar Advies Commissie en beroep bij de rechtbank heeft ervaren.

Aan de hand van deze voorbeelden denken wij handige tips en tricks te kunnen identificeren, die van pas komen in de praktijk.

De bijeenkomst zal worden afgesloten met een borrel.

Datum
donderdag 8 maart 2018

Tijd
16:00–18:00 uur

Locatie
Bouf Legal
Utrechtseweg 75
3702 AA Zeist
routebeschrijving

Aanmelden
Per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor de goede orde maken wij u er graag op attent dat het voor elk lid altijd toegestaan is om een introducé mee te nemen naar onze themabijeenkomsten. Het thema van deze bijeenkomst zal met name interessant zijn voor compliance officers en bestuurders en managers die professionals in beweging willen krijgen compliant te werken.
Tijdens de bijeenkomst 'Zorg voor een goed AVG-plan' wordt de AVG vanuit alle invalshoeken belicht.

Allereerst zullen Inspecteurs voor de Autoriteit van Persoonsgegevens, Rosali Snippe en Chris van Balen, ingaan op de verplichtingen die de AVG in algemene zin teweeg brengt en op de rol van de Autoriteit. Beide sprekers houden toezicht in de zorgsector en zullen hun specifieke ervaring in deze sector ook bespreken.

Vervolgens zal Petra Tolen als Projectleider Privacy bij de VU Amsterdam haar ruime ervaring in het oplossen van privacygerelateerde vraagstukken met ons delen. Voordat zij werkzaam was bij de VU Amsterdam, heeft zij bij de Autoriteit Persoonsgegevens als senior policy officer gewerkt. Samen met haar collega Tom Paffen zullen zij hun praktijkervaring met ons delen.

Ten slotte zal Bas Oostveen vertellen over de verschillende administratieve verplichtingen onder de AVG (in het bijzonder data-mapping) en een demonstratie geven van PrivacyPerfect.

Na deze drie inleidingen is er ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Algemene ledenvergadering
Voorafgaand aan de themabijeenkomst (van 15:30 tot 16:00 uur) vindt een Algemene ledenvergadering plaats. Theo Schraven en Loubna Boufrach zullen worden voorgedragen als kandidaten voor de Raad van Bestuur. De themabijeenkomst vangt aan om 16:00 uur.

Datum
donderdag 23 november 2017
 
Tijd
15.30-18.00 uur 
 
Locatie
Van Doorne N.V.
Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam (route in .pdf)
 
Programma
Het programma start om 16.00 uur. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een borrel.
 
Aanmelden
Via Natasja Verhoeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voor de goede orde maken wij u er graag op attent dat het voor elk lid altijd toegestaan is om een introducé mee te nemen naar onze themabijeenkomsten. Het thema van deze bijeenkomst zal met name interessant zijn voor compliance officers en bestuurders en managers die professionals in beweging willen krijgen compliant te werken.

 

 

Deze bijeenkomst staat in het teken van in het teken van het handen en voeten geven aan de compliancepraktijk.  Met als titel 'Je begrijpt het pas, als je het ziet: over gedrag, gedragsanalyse en gedragsinterventies' zal Jorik van Bijlert een lezing verzorgen. Jorik werkt bij de afdeling Nalevingexpertise van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hij is programmaleider van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Handhaving en Gedrag en heeft hij een jarenlange ervaring met de implementatie van gedragsinterventies bij toezichthouders en uitvoeringsorganisaties. In zijn voordracht plaatst hij motieven voor normnaleving in een breder perspectief en stelt zich de vraag hoe loyaliteit zich verhoudt tot controle. Ook geeft hij concrete handvatten voor de praktijk, waarbij hij put uit rijke ervaring uit het toezicht.

Datum
donderdag 18 mei 2017
 
Tijd
16.00-18.00 uur 
 
Locatie
Dimence Groep
Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB  Deventer
(route in .pdf)

De bijeenkomst vindt plaats in De Steerne, op het terrein Brinkgreven (aangeduid als gebouw nummer 18). Als u met de trein komt, kunt u vanaf het station lopen (20 minuten), een NS-fiets huren (10 minuten) of een treintaxi nemen.
 
Programma
Het programma start om 16.00 uur. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een borrel.
 
Aanmelden
Via Natasja Verhoeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voor de goede orde maken wij u er graag op attent dat het voor elk lid altijd toegestaan is om een introducé mee te nemen naar onze themabijeenkomsten. Het thema van deze bijeenkomst zal met name interessant zijn voor compliance officers en bestuurders en managers die professionals in beweging willen krijgen compliant te werken.

 

 

Deze bijeenkomst staat in het teken van de Zorgbrede Governancecode 2017 die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Twee sprekers zullen presentaties geven over dit onderwerp.
Allereerst zal drs. J. (Johan) van der Spek, Secretaris Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en penvoerder van de Governancecode Zorg 2017 spreken. Hij zal eerst ingaan op de achterliggende visie, doelstelling en beoogde werking van de code. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de principes van de code en enkele nadere uitwerking daarvan, in relatie tot compliance. Ten slotte komen de rollen van de Governancecommissie Gezondheidszorg en de Governance innovatie- en adviescommissie aan bod tijdens zijn presentatie.

Vervolgens zal drs. Theo P.M. Schraven, adviseur op governance-vraagstukken, een presentatie houden getiteld 'De nieuwe zorgbrede governancecode 2017: eerste impressies uit de praktijk'. Vooruitlopende op de invoering van deze code hebben RvT’s in hun najaars- evaluatie daar soms al aandacht aan besteed. Hoe wordt deze code ontvangen? Hoewel zo vroeg van implementatie nog niet gesproken kan worden, zal Theo Schraven die impressies weergeven vanuit de invalshoek van compliance. Daarbij zal ook een link gelegd worden met verbinding van deze code met governance-vraagstukken dieper in de zorgorganisatie.

Meer informatie

Datum
donderdag 26 januari 2017
 
Tijd
16.00-18.00 uur 
 
Locatie
Van Doorne N.V.
Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam (route in .pdf)
 
Programma
15.45-16.00: Inloop en ontvangst
16.00-16.15: Welkomstwoord door Sarah Beeston
16.15-16.45: Lezing Johan van der Spek
16.45-17.15: Lezing Theo P.M. Schraven
17.15-18.00: Ruimte voor discussie
 
De bijeenkomst zal worden afgesloten met een borrel.
 
Aanmelden
Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Als lid van de VCZ kunt u een introducé meenemen naar themabijeenkomsten. Het thema van deze bijeenkomst zal met name interessant zijn voor bestuurders en interne toezichthouders (met een governanceportefeuille) en deze zijn dan ook uiteraard van harte welkom!

 

 

Vereniging Zorgcompliance
Laan van Vredenoord 19
2289 DA RIJSWIJK
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.